Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  v. Valentino diena kitaip


  T pai vasario 14 d. gimnazijos akt salje 12 - okai pristat "v. Valentino dien kitaip" su kiu "O visa kita tik detals". Renginio "detals" buvo filmukas "Kas yra meil?", vaidinimai apie meils prasms paiekas ir "Kam reikalingos mogui rankos", domios melodijos. Nuoirdiai dkojame angl kalbos mokytojai R. Kerbelienei, renginio sumanytojai bei organizatorei, ir dvyliktokams.


  v. Valentino diena


  Gimnazijos deimtokai pavasarikomis dekoracijomis primin visiems, kaip nuotaikingai reikia vsti v. Valentino dien mokykloje. Gimnazistai liko jiems dkingi u pertrauk met padovanotus prasmingus eilrai posmus, smagi muzik, aidimus.
  10 - ok diena


  Vasario 11 d. gimnazijoje buvo veniama Deimtok diena, kuri tradicikai organizavo ir ved devintokai.. i dien reikt pavadinti vaigdi diena. Apie tai primin smagios sutiktuvs su muzika, kievienam deimtokui ukabinta asmenin vaigd, II aukto foj eksponuotos suvaigdjusi deimtok vinjets ir pilnos veiksmo pertraukos. ventikai nusiteik deimtokai netaup jg ir sumanumo.Vakare visi rinkosi akt salje, kur vyko speciali laida "Televizijos vaigds". Malonu, kad tarp irov kaip niekad buvo daug tveli bei mokytoj. Laidos dalyviai turjo atlikinti vairias uduotis. vaigds deimtokai dainavo, atsakinjo suktus klausimus bei pie. Visko nevardinsim, paraysim, kad buvo tikrai smagu. Dkojame iradingiems devintokams.

  Netradicinio ugdymo diena pradinse klasse

  Vasario 11 dien, penktadien, jau antri metai organizuota saugaus eismo diena. Jos tikslas skatinti pradini klasi mokini pareigingum ir atsakingum gatvse bei keliuose. Dalyvaudami saugaus eismo dienos usimimuose, mokiniai aptar pateiktis, irjo ir komentavo vairias nufilmuotas situacijas, tobulino gdius, kaip teisingai pereiti keli, prisimin kelio enklus, sprend kryiaodius, pie pieinius, kr darbelius, dalyvavo viktorinoje ''gatvj bki atsargus, ito mokyk ir draugus. Buvo sudaryta gimnazijos mokini "viesoforo" komanda, organizuota darbeli paroda.


  foto album

  Meninio skaitymo konkursas

  5 - 8 klass - dalyvavo 12 atstov
  I v.- Raminta Marozait, 8b
  II v.- Laura Glebauskait, 7a
  III v. - Milita Povilonyt, 5a
  I - IV kl. - 7 dalyviai
  I v. - Agn adeikyt, IIIa
  Domas Stankeviius, IIb
  II v. - Dovil Liesauskait, IIb
  Monika Skistimait, IIa
  III v.-Greta Ilekyt, IIa
  Milda Glebauskait, IIa
  Rta egamogait, IIIb  Viktorina "Laisvs liepsna"

  2011 - ieji - Laivs gynimo ir didij neteki atminimo metai. Ta proga Lietuvoje buvo organizuota nacionalin moksleivi viktorina "Laivs liepsna". Ramygalos gimnazijos komanda "algiris" gavo ans atstovauti Seimo rmuose surengtame finale ne tik Panevio rajonui (kartu su Raguvos komanda), bet ir savo mokyklai.
  Vasario 9 dien, paminint 1991 - j met Lietuvos gyventoj plebiscit, kuriame per 90% balsavusij pasisak u nepriklausom ir demokratin Lietuv, Ramygalos gimnazists Akvil elnyt, Agn adeikyt, Aurelija iugdait, Ineta Pratusyt kartu su mokytoja Eugenija Naulickiene ivyko nacionalins viktorinos final. Viktorinos klausimai ir uduotys apm atkurtos Lietuvos Nepriklausomybs paskelbim, tvirtinim, gynim ir pripainim. Konkurse dalyvavo 46 komandos i visos Lietuvos, kurios buvo suskirstytos pogrupius. Viktorin sudar komand prisistatymas, komandinis darbas ir kapiton aibo turnyras. Moksleivius vertino komisija. Ramygalos gimnazijos "algiriets" savo pogrupyje liko 8 - os i 14 - os dalyvavusi ir final nepateko. Nepaisant to, merginos diaugsi gavusios galimyb praplsti savo inias, aplankyti Seimo rmus ir ,inoma, dalyvauti nacionalinje viktorinoje.
  Ai mokytojoms Neringai Ramanauskaitei ir Eugenijai Naulickienei, paruousioms ms komand.  Aurelija iugdait, IV c


  Student diena

  Ms mokyklos gimnazistams, kaip ir visiems moksleiviams, kyla vis daugiau klausim: k daryti, kur eiti, k studijuoti, kuo bti..? Vasario 4 d. akt salje mokiniams buvo suteikta puiki proga pasiklausyti bei paklausti gimnazij baigusi studeni apie Lietuvos universitetus ir mokymsi juose. Susidomj iklausme Aists iplyts, Astos Tamokaityts, Jolitos Petrauskaits, Indrs Ciekanauskaits, Deimants Gutauskaits patarim, kurie pads rimtai svajojantiems apie studijas.studentai
  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu