Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Ivyka Briusel

  DSC00331

  Birelio 8-10 dienomis dvi gerai besimokanios Ramygalos gimnazijos mokins - Raminta Macenaviit ir Evelina Pratusyt bei jas lydinti mokytoja Laima ernien lankysis Briuselyje. Ten jos stebs bireli vyksiani Region komiteto plenarin sesij ir dalyvaus specialiame susitikime, kuriame bus pasakojama, kaip veikia Europos Sjunga. Susitikime mokiniai turs galimyb susipainti su Komiteto nari veikla ir vieni su kitais apsvarstyti vietovi ir region vaidmen Europoje, taip pat ES ateit ir jaunimo svarb Europai.

  DSC00203


  Galimyb ivykti suteik tai, kad Panevio rajono Ramygalos gimnazijos 10-11 klasi mokiniai dalyvavo ketvirtame kasmetiniame EA politins frakcijos ir Region komiteto vidurini mokykl konkurse 2010. Konkurs organizuoja viena i keturi Region komiteto frakcij Europos aljanso (EA) frakcija, kurios tikrasis narys yra Panevio rajono meras Povilas agunis.DSC00235 Pats Region komitetas steigtas Mastrichto sutartimi ir savo veikl pradjo 1994 m. Jo paskirtis atstovauti vietos ir region valdios institucij interesams Europoje.


  Atrankoje dalyvavo 10 -11 klasi mokiniai. J atsakymus klausimus bei rain angl kalba vertino 5 moni komisija: keturi angl kalbos mokytojai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Buvo vertinamos ne tik mokini inios, bet ir j silom idj originalumas bei tinkamumas. Tokie konkursai puiki galimyb skatinti aktyvius, gabius mokinius.


  i ivyka Briusel jau ne pirmoji Ramygalos gimnazijos mokiniams prie trejet met europarlamentars Laimos Andrikiens kvietimu Europos parlamente Briuselyje lanksi keturi puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai.  A turiu vard

  vardasGegus trei savait gimnazijoje vyko akcija ,,A turiu vard"


  Akcijos ,,A turiu vard"idja gim, kai kovo 22-26 dienomisbuvoapklausta dalismokytoj ir mokiniapie patyi problem ms gimnazijoje.vardass Apibendrinant apklausos rezultatus buvo matyti, kad labiausiai paplitusios odins patyi formos: prasivardiavimas, menkinimas, eminimas, ugauliojimas, eidinjimas ir pan. Mokytojai, kaip vien i patyi mainimo bd, patar organizuoti akcijas, renginius, kuriuose didesnis dmesys bt skiriamas skatinti gerumui, draugikumui, tolerancijai, supratimui. Mokiniai savo ruotu pasil ,,pradti nuo savs ir rodyti pavyzd kitiems.


  Akcijos ,,A turiu vard" tikslas -mainti prasivardiavim, kito eminim.Siekta, kad kiekvienas mokinys ir prijauiantis akcijai bendruomens narys gegus trei savait neiotsi atribut susavo vardu, taip parodydamas, kadnepritaria prasivardiavimuiir nort situacij pakeisti.Klasje organizuotos valandls, kuriose mokiniai ne tik aptar bendr klass atribut stili, bet ir diskutavo apie odini patyipaplitim ir al. Atribut bta vairiausi: kepurls, pirtins, emblemos, raiiai ir pan. Aktyviausiai akcij sijung pradini klasi mokiniai ir j mokytojos.  Aura Volkovien  Sveika, Vokietija

  CIMG1906Gegus 20 dien gimnazijoje savanore dirbanti vokiet Franziska lanksi 7a klasje. Klass valandls metu ji parod savo paios ruot lietuvik skaidri praneim apie Vokietij.

  Savanorgana gerai supranta lietuvikai, taiau kalbtims kalba jai dar sunku. Su septintokaisFranziska daugiaubendravoangl kalba. Mokiniai dmiai klaussi vokikai skaitomo eilraio, daug klausinjo apie mokymsi Vokietijoje. Diskusijoje pastebjome, kadtarp ms ali yra daug skirtum, taiau galima pastebti ir panaum.

  Beveik metus ms gimnazijoje dirbanti savanor suavta graia gimnazijos aplinka, mokini darbais, rengini ir venigausa ir vairove.

  ia galite pamatyti Franziskos praneim.


  Aura Volkovien


  Henrikui Radauskui - 100

  KompanijaHenrikas Radauskas - vienas ymiausi lietuvi poet modernist, kurio kryba yra nutolusi nuo priekario neoromantik lyrikos. Poetas man, kad poezija neturi bti visuomenika. Jam labiau rpjo menas bei apibendrintas, filosofinis, net ironikas poiris mogaus prigimt ir jo gyvenim. Jo eilraiuose pasaulis atrodo kupinas netiktum, pasakikas ir net grsmingas. Gamtos reikiniai sumoginami, turi fantastiko judrumo, taiau kad ir kaip sufantastintas is pasaulis, jis vis tiek kuriamas i regimosios tikrovs detali.

  Gegus 10-j Ramygalos gimnazijos Akt salje vyko literatrin popiet "Vyturlio juokas", skirta H. Radausko 100-meiui. T dien or virpino gitaros styg garsai bei gimnazist deklamuojami Henriko Radausko posmai...

  Nenorime gyventi iuklse!

  dirbamBalandio 14 dien Ramygalos gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena, kurios metu gimnazistai rpinosi, kad Kulturos sostins 2010 atidarym Ramygala pasitikt vari. Kol dvyliktokai laik lietuvi kalbos skait, 5-11 klasi moksleiviai varino miestel ir jo apylinkes, atsodino keturiasdeimt uoliuk Tkstantmeio uol P4140003parke.

  oki konkursas

  11Penktadien, kovo 27 dien, Ramygalos gimnazijoje rengini tikrai netrko: moksleici rekolekcijos v. Jono Kriktytojo banyioje, Justino Marcinkeviiaus 80-ties mt paminjimas, o galiausiai ir oki konkursas "Pavasario spalvos", kuriame savo (ar mokytojos) kurtus okius pristat vairi klasi kolektyvai. 12Konkurso tema - "Filmai", todl dalyviai savo okiu, sceniniu vaizdiu, siuetu ar muzika stengsi tikti ir patikti ne tik irovams, bet ir kompetetingai komisijai.

  Konkurso akimirkos...

  Justinui Marcinkeviiui - 80

  CIMG1740"Kada nors knygos atjimas pas mog bus prilygintas dievikosios ugnies pagrobimui nes kuo gi mes ginams nuo tamsos ir smurto vri, jei ne knyga, kuo ildom sugrubusi siel, kieno, jei ne knygos viesa mus ved ir veda pasaulio ir pai irdies labirintais".

  (Justinas Marcinkeviius)CIMG1744


  Kovo 27 dien Ramygalos gimnazijoje pamintas poeto, dramaturgo, vertjo Lietuvos moksl akademijos nario, Nacionalinskultros ir meno bei Nacionalins kultros paangos premij laureato Justino Marcinkeviiaus 80-metis.

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu