Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Šimtmečio minėjimas

  image008

  „Šiuo keliama aikštėn, kad Švietimo ministerijos Valdyboje gruodžio 5 dienos įsakymu Nr. 57 yra leista Ramygalos „Saulės“ švietimo draugijos skyriaus Tarybai steigti Ramygalos miestelyje mišri 4-klasių progimnazija, ir jos vedėju patvirtintas Mykolas Antanaitis.“ (I.F. 391. Ap.3 B365 L.4-Švietimo Ministerija 1918 m.)


  1918 metų lapkričio 2 diena yra laikoma oficialia mokyklos įkūrimo diena.


  Ramygalos gimnazijai šimtas metų. Daug tai ar mažai? Svarbu, kuo matuosime. Jei žmonijos nueitu keliu, tai šimtas metų labai mažai; jei matuosime baigusių mokyklą mokinių prirašytais, o mokytojų ištaisytais sąsiuviniais, jų svajonėmis, nuveiktais darbais – tai susidarys margaspalvis, ilgas
  kelias. Peržvelgti šimto metų kelią Ramygalos gimnazija lapkričio 3 dieną pakvietė visų 75 laidų mokinius, mokytojus, darbuotojus ir tuos, kuriems taip pat ji buvo ir yra svarbi. Ramygalos Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje Šventas Mišias laikė parapijos klebonas Alfredas Puško ir Monsinjoras Povilas Miškinis, 1958 metų Ramygalos darbo jaunimo vidurinės mokyklos abiturientas. Giedojo Edita Sargautytė su vargonininke Loreta Žižiūnaite-Baublinskiene. Tai buvusių mūsų mokyklos mokinių dovana gimtajai mokyklai. Mišioms vargonavo Arūnas Kotinskas (XLIX laida).
  Iškilmingą minėjimą Ramygalos gimnazijoje, grojant Panevėžio rajono muzikos mokyklos orkestrui, vadovaujamam Kęstučio Plančiūno, „Tautiška giesme“ jau trečiąjį kartą pradėjo Edita Sargautytė. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas (XXXVIII laida). Ramygalos gimnazijos bendruomenę pasveikino Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, perdavęs LR Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą, Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus, Seimo nariai Guoda Burokienė ir Petras Nevulis. Europos parlamento nario Bronio Ropės sveikinimą gimnazijos bendruomenei perdavė jo padėjėja.
  Kalbėjo monografijos „Ramygala“ autorė Gražina Navalinskienė (XVII laida). Ji gimnazijai padovanojo Ramygalos gimnazijos antrojo šimtmečio svečių knygą ir perdavė Alberto Zalatoriaus kolegos ir bičiulio Vytauto Martinkaus laišką ramygaliečiams Alberto Zalatoriaus literatūrinės svetainės atidarymo proga.
  Iškilmingame minėjime dalyvavo Eglė Mikėnaitė, pedagogo, trenerio, lengvaatlečio, Lietuvos sportinio ėjimo rekordininko ir čempiono, olimpiečio, 1956 metų Melburno olimpinių žaidynių vicečempiono, mūsų gimnazijos mokinio ir mokytojo Antano Mikėno duktė, gimnazijai padovanojusi savo tėčio olimpinio medalio kopiją.
  Gimnazijos sienos saugo literatūros, meno, teatro žmonių aurą. Geriausi kūrėjai yra tie, kurie perduoda gyvenimo jiems pakuždėtą išmintį. Tie, kurie geba išreikšti, kas neišreiškiama. Kiekvienas jų prisilietimas praturtina mūsų gyvenimą. Tarp jų VIII laidos abiturientas Albertas Zalatorius, vienas ryškiausių XX amžiaus antrosios pusės lietuvių literatūrologų. Žymaus mūsų kraštiečio duktė Eglė Zalatoriūtė ir sūnus Mantas Zalatorius Ramygalos gimnazijai padovanojo Alberto Zalatoriaus asmeninę biblioteką. Ramygalos gimnazijos 100-mečio proga minėtos bibliotekos pagrindu įrengta profesoriaus Alberto Zalatoriaus literatūrinė svetainė. Eglė Zalatoriūtė ir jos brolis Mantas Zalatorius iškilmingo minėjimo metu gimnazijai padovanojo retą 1930 metų leidimo knygą „Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis“. Po minėjimo  profesoriaus Alberto Zalatoriaus literatūrinėje svetainėje Eglė Zalatoriūtė su Mantu Zalatoriumi labai šiltai priėmė tėčio bendraklasę Juliją Samsonaitę (VIII laida), Alberto Zalatoriaus pusseserę Reginą Pravilonytę-Mieliauskienę, pusbrolį Algį Pravilonį, kitus svetainės lankytojus.
  Ramygalos gimnazijos vardą garsino ir tebegarsina ne tik meno, bet ir kitų mokslo sričių žmonės.
  Net penki Ramygalos gimnazijos alumnai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Tai Juozas Atkočiūnas, Albertas Miškinis, Vaclovas Miškinis, Albertas
  Kazimieras Kisielius, Adolfas Siurbis. Lietuvos stiklininkų asociacijos prezidentas, XV laidos abiturientas, nuolatinis gimnazijos renginių prizų steigėjas Adolfas Siurbis pasveikino mokyklą ir padovanojo stiklo menininkų darbų. Po to kalbėjęs Stanislovas Masiokas, technologijos mokslų daktaras, profesorius, IX laidos abiturientas, padovanojo programinę įrangą tikrai (standartinei) lietuviškai klaviatūrai įdiegti visuose Ramygalos gimnazijoje turimuose kompiuteriuose.
  Prisiminimais pasidalino Albina Dakinevičienė, vadovavusi mokyklai pokyčių laiku, kai 1988 metų spalio 29 dieną prie Ramygalos mokyklos vėl suplevėsavo Trispalvė. Prisiminimais iš mokyklos laikų pasidalino ir Tomas Juška (XLVII laida), mokęsis tuo metu, kai mokykloje ant sienos atsirado užrašas „Ramygaliečiai, Vasario 16-ąją sutikime kaip tikri lietuviai!“, kuris vėliau įsteigė stipendiją gimnazijos mokiniams, studijuojantiems ekonomikos mokslus, buvo projekto „Drąsinkime ateitį“ iniciatorius. Žodį tarė buvusi gimnazijos geografijos mokytoja Vanda Misiūnienė. Po 50 metų ateizmo į šalies mokyklas vėl sugrąžinus tikybą, Vanda Misiūnienė 90-aisiais pirmoji pradėjo dėstyti šį dalyką mūsų mokykloje ir iškėlė šio dalyko dėstymą į deramą lygį.
  Sveikintojų gretose buvo Ramygalos seniūnas Valdas Chirv (XXXVIII laida) ir seniūno pavaduotoja Lina Juozaitienė, Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktorė Rūta Stankevičienė ir direktorės pavaduotoja Gitana Dūdienė (XLV laida), Monsinjoras Povilas Miškinis. Muzikinę dovaną XXXIX laidos vardu su savo mokiniu Pauliumi Rajecku įteikė Zita Augulytė-Pilkauskienė, Panevėžio 5-osios gimnazijos muzikos mokytoja. Gimnaziją pasveikino Ramygalos miesto bibliotekos atstovės Marytė Čeponienė ir Audronė Kaupienė, Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė, Panevėžio rajono muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė, Irena Živilienė ir Žydrūnas Živila, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokytoja metodininkė Regina Gelažauskaitė-Žilienė (XXXVII laida), Darius Mykolaitis, Lietuvos respublikos statybos inžinerijos mokslų daktaras (XXXIX laida), Skaidra Kriukienė, savivaldybių švietimo komandų konsultantė. Su nuoširdžiais sveikinimais į susirinkusius kreipėsi Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenės pirmininkė Rasa Marozienė, Daniūnų kaimo bendruomenės atstovai Zita Osipovienė (XXXVIII laida) ir Valentinas Osipovas. Sveikino ūkininkas Vidas Grakauskas, Aukštadvario ŽŪB atstovės Lina Pečeliūnaitė-Strelčiūnienė (XL laida) ir Audronė Jagminaitė- Butkienė (XXXIX laida), buvusi mūsų mokyklos mokytoja Birutė Zuozaitė-Ambotienė, Lietuvos respublikos agrarinių mokslų daktarė Marija Sereikienė, kuri iki 1941 metų mokėsi su pirmąja gimnazijos laida.
  Mokyklos istoriją rašė visi, kurie mokėsi ar dirbo šioje mokykloje. Gimnazistai apklausė įvairių kartų žmonių, kas jiems buvo įdomu, ką jie prisimena, kokius pokštus krėtė. Visa tai sugulė į knygą, kurią iš prisiminimų, įvairių istorijų, nuotraukų sukūrė gimnazijos mokiniai. Net keturių dešimtmečių mokiniai prisiminė fizikos mokytoją-legendą Vitoldą Grigaliūną. Ir per šį gimnazijos jubiliejų buvę mokiniai savo mokytojui sukėlė ovacijas.
  Šiuolaikinės technologijos leido pakalbinti ir nufilmuoti buvusius mokinius Laurą Jagminą (LIX laida), Roką Dūdą (LXXII laida). Gimnazijos auklėtiniai išsibarstę po visą pasaulį. Sveikinimus iš tolimų kraštų atsiuntė Aldona Skiauterytė (LXXIII laida), Aida Zalubaitė (LXVII laida), Gintarė Kazlauskaitė (LXIV laida), Orinta Jurgaitytė (LX laida).
  Renginio metu skambėjo ištraukos iš buvusių mokinių Aistės Čiplytės, Simono Dangvecko, Sauliaus Mykolaičio, Jeronimo Lauciaus kūrinių, Sauliaus Mykolaičio dainos, ištraukos iš Elenos Gabulaitės, Marijos Sereikienės, Juozo Rasiulio atsiminimų. Šoko gimnazijos šokių kolektyvai, kuriuos ruošė šokių mokytoja Renata Rakašienė (XLV laida), dainas ruošė muzikos mokytoja Snieguolė Adomaitienė, jas atliko studijos nariai ir buvę gimnazijos mokiniai Akvilė Nemanytė (LXXIII laida), Erika Lipckytė (LXXIII laida), Domantas Adomaitis (LXIX laida), Dovilė Barzdaitė (LXXV laida), Arūnas Kotinskas (XLIX laida). Scenarijų ir renginio vedėjus ruošė mokytojos Regina Petrulytė, Asta Brazdžionienė, Rimanta Černogačienė (XLI laida), Laima Grikšaitė, Laima Černienė. Skaidres ruošė mokytoja Alma Petrauskienė (XXXIX laida), buvusius mokinius filmavo ir kalbino mokytoja Julija Liesienė ir IV klasės mokinė Aušrinė Karolina Kairytė iš būsimos LXXVI laidos.Renginį įgarsino ir vizualizavo Virginijus Kazlauskas, Ramygalos kultūros centro darbuotojas, ir Dainius Kavaliauskas. Renginį vedė Agnė Rimkutė (IV klasė), Ugnė Čeponytė (8a klasė), Ugnius Žvybas (8a klasė), Odeta Balakauskaitė (Ia klasė), Viktorija Riselytė (Ia klasė), Jonas Benas Paulauskas (IV klasė). Jis ir pakvietė visus renginio dalyvius finalinei dainai apie Lietuvą. Po jos visų laukė šventinis Liudo Mikalausko ir Vytauto Lukočiaus koncertas, šimtmečio tortas, Igorio Berino ir grupės „HUGE SOUL“ koncertas Ramygalos kultūros centre, susitikimai su draugais klasėse, gyva muzika ir šokiai  buvusiems gimnazistams aktų salėje, šimtmečio fejerverkai gimnazijos kieme.

  Ramygalos gimnazija dėkoja:

  UAB „Niklita“ ir jos vadovui Valdui Kuktai už vaišes šventės svečiams,
  Jurgitai Kancienei ir Jolantai Čiplienei už šimtmečio tortus,
  Dainiaus Žvirgždo (XLIV laida) įmonei „Zoocity“ už šakotį,
  Vytautui Navikui (XLV laida) už transportą gabenant sceninę įrangą ir kėdes iš Ėriškių kultūros centro, Jotainių kultūros centro, Jotainių bendruomenės, Krekenavos Mykolo Antanaičio  gimnazijos, Vadoklių kultūros centro,
  Ramygalos kultūros centrui už pagalbą priimant gimnazistus ir jų draugus,
  Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenei ir jos pirmininkei Rasai Marozienei, įgyvendinusiai projektą, kad gimnazijos šimtmečio šventė taptų ne tik visų gimnazijos mokinių, bet ir visos Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenės švente,
  Angelei Kraujelienei (XXXIII laida) už gėles,
  Auksuolės Zubauskaitės-Savickienės (XLI laida) įmonei „Spaudos idėjos“ už skelbimus ir šventinę gimnazijos emblemą,
  Fotografui Stasiui Skrebiui už įamžintas akimirkas,
  visoms klasėms už gimnazijos šimtmečio knygą,
  1, 3a klasėms už stendą su gimnazijos daina „Nupiešti pasaulį“,
  2, 3b, 4a, 4b klasėms ir XXXIII laidai už 5 plaštakinius klevus,
  5a, 5b klasėms už leidinį apie mokyklą,
  6a, 6b klasėms už vardinę tribūną,
  7a klasei už karpinius ant langų,
  7b klasei už klevą „JORDAN“,
  8a klasei už marškinėlius,
  8b klasei už surinktus prisiminimus, suskaitmenintas nuotraukas,
  Ia klasei už atminimo žvakučių uždegimą ant anapilin išėjusių mokytojų kapų,
  Ib, IV klasėms už skirtukus-kalendorius,
  IIa klasei už 100 knygų,
  IIb klasei už registraciją,
  III klasei už kvietimus,
  visiems šventės rėmėjams ir dalyviams už pagalbą ir sukurtą nuotaiką.


  Akimirkos iš šimtmečio minėjimo.


  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu