Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

  troliai_2„Kai mini trolį, jis stovi priengyje“. Taip sako 1688 metų švedų patarlė. Lapkričio 10 dieną gimnazijos bibliotekoje prasidėjo 18-osios šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, kurie tęsėsi iki savaitgalio. Renginius, skirtus 3-4 klasių mokiniams, organizavo gimnazijos bibliotekininkė Daiva Leckienė, skaitykloje paruošusi stendą su savaitės plakatu (jo autorius taikliai perteikė skaitymo balsu esmę, puikiai atspindinčiu temą „Troliai šiaurėje“), su trolių nuotraukomis, �iaur�s �ali� v�liavomis, trumpa ra�ytojos Tuv�s Janson biografija, keliomis i�traukomis i� knygos �T�tis ir j�ra�.

  Pirmoji savait�s diena buvo skirta garsiniam skaitymui. Pirmieji � netradicin� pamok� rinkosi 4a ir 4b klasi� mokiniai. Bibliotekinink� jiems perskait� i�trauk� ��vyturys� i� Tuv�s Janson knygos �T�tis ir j�ra�. Ketvirtokai, pasiklaus� i�traukos, aptar� knyg�, kuri paskatino vaikus pagalvoti, koks j� vaidmuo �eimoje, kad yra svarbu skirti d�mesio kitiems, kas nutinka, kai i�keliauji, o po to v�l gr��ti namo.

  Antroji diena buvo skirta kelionei po �iaur�s �ali� ra�ytoj� k�ryb�. Bibliotekinink� pristat� knyg� parod� ,,�iaur�s �ali� ra�ytojai vaikams�. Mokiniai pla�iau susipa�ino su beveik vis� kart� skaitytomis Hanso Kristiano Anderseno, Astridos Lindgren, Selmos Lagerliof knygomis. Tre�i�j� dien� mokiniai pristat� nam� darb� tema �K� a� �inau apie �iaur�s �alis�. Pamok� metu ir po j� vaikai pie�� tema �Mano bi�iulis trolis� . Pasiremdami informacin�mis pateiktimis, mokiniai �keliavo� po Danij�, �vedij�, Norvegij�. Mokinuk� kelionei vadovavo mokytoja Laima �ernien�, o mokytoja Gerda Navikien� mielai pasidalino �sp�d�iais i� kelion�s po Danij�. �iaur�s �ali� bibliotek� savait� u�baig� pie�ini� parodos atidarymas ir apdovanojimai daugiausia pastang� �d�jusiems ir orginaliausiai prista�iusiems nam� darb�.

  Iki nauj� susitikim�, paslaptingieji troliai!

  Galerija.


  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu