Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Karjeros planus mokiniams pads paruoti mobilieji konsultantai

  Karjeros konsultant Nijol Mogiliovien


  Ber g. 50, LT-36145, Panevys, tel. 867552132, el.p. nijole1960@gmail.com


  Karjeros planai - naujov vietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksm seka, padedanti siekti karjeros tiksl. Toks planas apima savs painimo ir karjeros veikl idstym laike bei numato iteklius toms veikloms gyvendinti. Daugelyje mokykl vyksta vairios mokini karjeros kompetencijas ugdanios veiklos. Karjeros planas pads susisteminti ir reflektuoti gyjamas patirtis.


  Daugelis skming moni, vardindami pai pagrindin charakterio savyb, padjusi jiems susikurti skm, mini gebjim padaryti tai, k reikia padaryti. Net paprastas darbas, toks kaip ols pjovimas, gali padti ugdyti i savyb. Karjeros planai padeda atrasti ryius tarp kasdienini veikl ir vairi karjeros kompetencij. Karjera nra procesas, kuris prasids kakada po studij baigimo. Karjeros kompetencijas galime ugdyti(s) jau iandien isikeldami ir gyvendindami vairius tikslus, lankydami neformaliojo ugdymo brelius, dalyvaudami vairi jaunimo organizacij veikloje, savanoriaudami.


  Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug ans, taiau daugja ir pavoj.


  Kadangi ateit nuspti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu iugdytis gebjim lanksiai reaguoti pokyius, prisitaikyti prie kintani aplinkybi ir gebjim, reikalui esant, paiam imtis iniciatyvos.


  Karjeros plano nauda yra ta, jog jis prads objektyviau save painti ir vertinti. Vertingos yra ne tik inios, bet ir vairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti savo stiprisias bei silpnsias puses, kiek ir koki gdi turime, kiek ir koki reikt gyti. karjeros plan yra suraoma faktin informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominanias profesijas. Jis susistemina vis reikiam informacij, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesij.


  Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios inios ir kaip jas gyti, mokinys maiau blakysis, priims teisingesnius sprendimus dl mokymosi krypi, studij program, profesij, darb silani skelbim tokiu bdu patirs maiau nusivylim ir streso, taupys savo ir kit laik bei valstybs vietimui skirtus pinigus.

  Galvojimas apie ateit bus labiau koncentruotas konkrei veiksm atlikim, domjimsi pasirinktomis sritimis. Mokinys pras sisteminti svarbi informacij, reikaling orientuojantis darbo pasaulyje, imoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti j gyvendinimo plan ir reguliariai perirti progres, atlikti reikiamus pataisymus.


  Karjeros planai plaiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje ali karjeros planas yra pagrindas CV raymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipasta ir su paiu karjeros planu. Ruoiant informacij apie save bsimam darbdaviui, karjeros planas bus puikus ramstis, padedantis atsirinkti reikiam informacij, nes danai pamirtame ar net nepagalvojame, jog kakurios ms patirtys gali bti domios darbo pasauliui.


  Karjeros plano pildymas - ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali bti krybikas ir lankstus. Karjeros plan pavyzdius ir j pildymo instrukcijas galite rasti svetainje www.mukis.lt mokytojams skirtame skyrelyje, prie metodins mediagos.


  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu